ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ - ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ

Адресируеми пожароизвестителни централи

XFP501/X

XFP501/X  АДРЕСИРУЕМА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА ЦЕНТРАЛА 1 КРЪГ

Контролен панел, 1 кръг с 16 зони без възможност за разширение. Сертифицирана е в съответствие с последните изисквания на EN 54 част 2§4 от LPCB. Съвместима с протоколите на Apollo XP95, Discovery. Могат да се инсталират максимум 126 адресируеми устройства за един кръг. Позволява да се свържат в мрежа осем основни контролни панела или осем дублиращи панела към един основен. 


XFP501 addressable fire alarm panel

XFP 501 АДРЕСИРУЕМА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА ЦЕНТРАЛА 1 КРЪГ 32 ЗОНИ

Пожароизвестителен контролен панел, 1 кръг с 32 зони с възможност за разширение. Сертифицирана е в съответствие с последните изисквания на EN 54 част 2§4 от LPCB. Съвместима с протоколите на Apollo XP95, Discovery. Могат да се инсталират максимум 126 адресируеми устройства за един кръг. Позволява да се свържат в мрежа осем основни контролни панела или осем дублиращи панела към един основен.

XFP502/X addressable fire alarm panel

XFP502/X АДРЕСИРУЕМА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА ЦЕНТРАЛА 2 КРЪГА 32 ЗОНИ

Контролен панел, 1 кръг с 32 зони с възможност за разширение. Сертифицирана е в съответствие с последните изисквания на EN 54 част 2§4 от LPCB. Съвместима с протоколите на Apollo XP95, Discovery. Могат да се инсталират максимум 126 адресируеми устройства за един кръг. Позволява да се свържат в мрежа осем основни контролни панела или осем дублиращи панела към един основен.

XFP501 16 zone compact cotroller

XFP ДУБЛИРАЩ ПАНЕЛ 16 ЗОНИ

Използва се за повтаряне на функциите на контролният панел XFP в отдалечени части на обекта. Дублира всички функции и контроли на основния панел XFP (нива на достъп 1, 2 и 3). Изисква отделно захранване резервирано с акумулаторна батерия. Комуникацията между основния панел XFP и дублиращият се осъществява посредством CFP761 мрежова карта (монтирана стандартно във всички XFP510-16 дублиращи панели. Предлага се като допълнителна опция за контролните панели. 


XFP network PCB 16 zones

XFP МРЕЖОВА КАРТА ЗА 16 ЗОНОВИ ПАНЕЛИ

XFP Мрежова карта за 16 зонови панели (1 за всяка централа в мрежата)

XFP network PCB 32 zones

XFP МРЕЖОВА КАРТА ЗА 32 ЗОНОВИ ПАНЕЛИ 

XFP Мрежова карта за 32 зонови панели (1 за всяка централа в мрежата)

ZFP control panel

ZFP АДРЕСИРУЕМ КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ СЪС СЕНЗОРЕН ДИСПЛЕЙ 4,6 И 8 КРЪГА


Контролните панели от тази серия са с множество функции със сензорен екран. Съвместими са с Apollo XP95 / Discovery протоколи. Предлагат се готови конфигурации, но има възможност да конфигурирате свой собствен панел, използвайки наличните ZFP модули по избор. Контролните панели от тази серия имат бързо самообучаваща се система, гъвкави настройки и мощна диагностика. Опцията за мрежова връзка RS485 с висока надеждност позволява да се свържат в мрежа до 128 мрежови устройства (64 основни и 64 дублиращи панела). Софтуерът за програмиране е с интуитивен интерфейс и много удобен за програмиране. Към тази серия има и графичен софтуер за визуализация на системата.

ZFP compact controlle

ZFP ДУБЛИРАЩ ПАНЕЛ

Дублиращите панели от серия ZFP се доставят с със сензорен дисплей и вградена мрежова карта. Необходимо е допълнително захранване (BF360-24 1A 24V PSU). Предлагат се в два варианта за повърхностен и вкопан монтаж. Осигуряват пълен достъп до ниво на достъп 2 (заглушаване, деактивиране, нулиране и т. н.). Максимум 64 компактни контролера могат да бъдат свързани към една ZFP мрежа.

 

Z14 16 input/output module

Z14 РАЗШИРИТЕЛЕН МОДУЛ С 16 ВХОДА/ИЗХОДА

Разширителен модул, предназначен да подобри функционалността на ZFP контролни панели;

 • Осигурява 16 контролирани входа/изхода тип отворен колектор (в зависимост от използваната конфигурация на окабеляване);
 • Програмируема чрез PC;
 • Захранване и отделни входно/изходни LED индикатори;
 • Най-много  15 платки с разширение A-BUS могат да бъдат свързани към един ZFP панел, чрез RS485 A-BUS мрежата;
 • Обикновено се инсталира в контролният пане. Може да работи и на разстояние до 1 километър. 
Z13 8 input/output

Z13 РАЗШИРИТЕЛЕН МОДУЛ С 8 ВХОДА/ИЗХОДА

Разширителна релейна платка с 8 входа/изхода, предназначена да подобри функционалността на ZFP адресируеми контролни панели;

 • 8 x 1A 30V еднополюсни контакти;
 • Програмируеми чрез PC;
 • Захранване и отделни LED индикатори за активирано реле;
 • 15 платки с разширение A-BUS могат да бъдат свързани към ZFP панел чрез RS485 A-BUS мрежата;
 • Обикновено се инсталира в контролният панел. Може да работи и на разстояние до 1 километър.
 •  Осигурява 8 контролирани входа/изхода тип отворен колектор (в зависимост от използваната конфигурация на окабеляване);
 • Програмируема чрез PC;
 • Захранване и отделни входно/изходни LED индикатори;
 • До 15 платки с разширение A-BUS могат да бъдат свързани към един ZFP панел, чрез RS485 A-BUS мрежата;
 • Обикновено се инсталира в контролният пане. Може да работи и на разстояние до 1 километър. 
Z12 8 relay board

Z12 РАЗШИРИТЕЛЕН МОДУЛ С 8 РЕЛЕТА

Разширителна релейна платка с 8 релета, предназначена да подобри функционалността на ZFP адресируеми контролни панели;

 • 8 x 1A 30V еднополюсни контакти;
 • Програмируеми чрез PC;
 • Захранване и отделни LED индикатори за активирано реле;
 • До 15 платки с разширение A-BUS могат да бъдат свързани към ZFP панел чрез RS485 A-BUS мрежата;
 • Обикновено се инсталира в контролният панел. Може да работи и на разстояние до 1 километър.
Z11 4 relay board

Z11 РАЗШИРИТЕЛЕН МОДУЛ С 4 РЕЛЕТА

Разширителна релейна платка с 4 релета, предназначена да подобри функционалността на ZFP адресируеми контролни панели

 • 4 x 1A 30V еднополюсни контакти;
 • Програмируеми чрез PC;
 • Захранване и отделни LED индикатори за активирано реле;
 • Максимум  15 платки с разширение A-BUS могат да бъдат свързани към ZFP панел чрез RS485 A-BUS мрежата;
 • Обикновено се инсталира в контролният панел. Може да работи и на разстояние до 1 километър.
Z16 4 zones conventional detectors

Z16 МОДУЛ

Модул с 4 програмируеми зони за конвенционални детектори+ 2 кръга за сирени (2х1А)

 • Добавя четири конвенционални зони и два  допълнителни кръга 1A 6K8  за конвенционални сирени към ZFP адресируеми панели;
 • До 10 конвенционални детектора за една зона;
 • Всички вериги са напълно контролирани и програмируеми, чрез PC ;
 • Изисква отделно захранване в съответствие с EN54-4, монтирано извън панела;
 • Програмируеми чрез PC;
 • Захранване и отделни LED индикатори за активиране на всеки кръг;
 • До 15 платки с разширение A-BUS могат да бъдат свързани към един ZFP панел, чрез RS485 A-BUS мрежата;
 • Обикновено се инсталира в контролният панел. Може да работи и на разстояние до 1 километър.
XFP diagramZ15 4 output for sirens

Z15 МОДУЛ

ZFP Модул с 4 контролирани изходa за конвенционални сирени (4х1А)

 • Добавя четири допълнителни кръга 1A 6K8  за конвенционални сирени към ZFP адресируеми панели;
 • Всички вериги са напълно контролирани и програмируеми, чрез PC ;
 • Изисква отделно захранване в съответствие с EN54-4, монтирано извън панела;
 • Програмируеми чрез PC;
 • Захранване и отделни LED индикатори за активиране на всеки кръг;
 • До 15 платки с разширение A-BUS могат да бъдат свързани към един ZFP панел, чрез RS485 A-BUS мрежата;
 • Обикновено се инсталира в контролният пане. Може да работи и на разстояние до 1 километър. 

Техника произведена в Англия

Конкурентни цени, качество и надеждностАдресируеми пожароизвестителни датчици

APOLLO 55000-665IMCI

APOLLO  55000-665IMC АДРEСИРУЕМ ДИМНО ОПТИЧЕН ДАТЧИК

Адресируем димен датчик, адресира се посредством DIL switch

 • Напълно съвместим с XFP & ZFP XP95 / Discovery адресируеми противопожарни панели;
 • Работи по принципа на разсейване на светлината;
 • Подходящ за монтаж в помещения където може да възникне бавно разгарящ се и тлеещ пожар;
 • Подходящ за спални и евакуационни маршрути, хотели, офиси и др.;
 • Червеният светодиод свети, когато детекторът е в аларма;
 • Сертифициран на EN54-7 от LPCB;
 • Изисква стандартна основа 45681-200IMC или релейна основа 45681-504IMC

APOLLO 5500-465IMC

APOLLO 5500-465IMC ТЕМПЕРАТУРЕН АДРЕСИРУЕМ ДАТЧИК 

Адресируем температурен датчик стандартна температура, адресира се посредством DIL switch

 • Напълно съвместим с XFP & ZFP XP95 / Discovery адресируеми противопожарни панели;
 • Висококачествен топлинен детектор тип A2S (55°C)
 • Следи температурата в помещението с помощта на един термистор, който осигурява изходно напрежение, пропорционално на външната температура на въздуха;
 • Подходящ за места  където могат да избухнат пламъци с висока топлинна мощност;
 •   Червеният светодиод свети, когато детекторът е в аларма;
 • Сертифициран на EN54-7 от LPCB;
 • Изисква стандартна база 45681-200IMC или релейна основа 45681-504IMC
APOLLO 55000-720

APOLLO 55000-720  ИЗОЛАТОР ЗА АДРЕСИРУЕМИ СИСТЕМИ

Изолатор за адресируеми системи ( изисква 45681-211)

Изолаторът се поставя на интервали по веригата и гарантира, че в случай на късо съединение, ще бъде засегната само секцията два изолатора.   Когато късото съединение по  веригата бъде премахнато, изолаторите автоматично възстановяват захранването и данните към изолирания участък.

APOLLO 5500-475IM

APOLLO 5500-475IM  ТЕМПЕРАТУРЕН АДРЕСИРУЕМ ДАТЧИК

Температурен адресируем датчик висока температура, адресира се посредством DIL switch

 • Напълно съвместим с XFP & ZFP XP95 / Discovery адресируеми противопожарни панели;
 • Висококачествен топлинен детектор тип CS (90°C)
 • Следи за температурата в помещението с помощта на един термистор, чрез който се осигурява изходно напрежение, пропорционално на външната температура на въздуха;
 • Подходящ за места където могат да избухнат пламъци с висока топлинна мощност;
 • Червеният светодиод свети, когато детекторът е в аларма;
 • Сертифициран на EN54-7 от LPCB;
 • Изисква стандартна база 45681-200IMC или релейна основа 45681-504IMC 
APOLLO 45681-505IMC

APOLLO 45681-505IMC    

Изолираща основа за  APOLLO Dil Switch датчици 

APOLLO 45681-211

APOLLO  45681-211  

Основа за  изолатор APOLLO серия  XPC95

APOLLO 45681-321

APOLLO  45681-321IMC

Изолираща основа за  APOLLO серия XP95

APOLLO 45681-210IMC 

APOLLO 45681-210IMC 

Стандартна основа за  APOLLO серия XP95 датчици

APOLLO 5500-885IMC

APOLLO 5500-885IMC 

КОМБИНИРАН АДРEСИРУЕМ ДАТЧИК

Комбиниран адрeсируем димно оптичен и термичен датчик APOLLO XP95

 • Напълно съвместим с XFP & ZFP XP95 / Discovery адресируеми противопожарни панели;
 • Комбинира оптичен сензор за дим и температурен сензор с термистор A1R;
 • Реагира на широк спектър от пожари;
 • Много подходящ за монтаж в хотелски стаи;
 • Червеният светодиод свети, когато детекторът е в аларма;
 • Сертифициран на EN54-7 от LPCB;
 • Изисква стандартна основа 45681-210IMC
APOLLO 5500-600IMC

APOLLO 5500-600IMC 

АДРEСИРУЕМ ДИМНО ОПТИЧЕН ДАТЧИК

Димнооптичен адресируем датчик Apollo XP95

 • Напълно съвместим с XFP & ZFP XP95 / Discovery адресируеми противопожарни панели;
 • Работи по принципа на разсейване на светлината;
 • Подходящ за монтаж в помещения където може да възникне бавно разгарящ се и тлеещ пожар;
 • Подходящ за спални и евакуационни маршрути, хотели, офиси и др.;
 • Червеният светодиод свети, когато детекторът е в аларма;
 • Сертифициран на EN54-7 от LPCB;
 • Изисква стандартна основа 45681-210IMC

APOLLO 5500-401IMC

APOLLO 5500-401IMC ТЕМПЕРАТУРЕН АДРЕСИРУЕМ ДАТЧИК

Температурен адресируем датчик висока температура

 • Напълно съвместим с XFP & ZFP XP95 / Discovery адресируеми противопожарни панели;
 • Топлинен детектор тип CS (90°C)
 • Следи температурата в помещението с помощта на един термистор;
 • Подходящ за места където могат да избухнат пламъци с висока топлинна мощност;
 • Сертифициран на EN54-7 от LPCB;
 • Изисква стандартна база 45681-210IMC
APOLLO 5500-400IMC

APOLLO 5500-400IMC 

ТЕМПЕРАТУРЕН АДРЕСИРУЕМ  противопожарен датчик

Температурен адресируем датчик стандартна температура

 • Напълно съвместим с XFP & ZFP XP95 / Discovery адресируеми противопожарни панели;
 • Топлинен детектор тип A2S (55°C)
 • Следи температурата в помещението с помощта на един термистор, който осигурява изходно напрежение, пропорционално на външната температура на въздуха;
 • Подходящ за места където могат да избухнат пламъци с висока топлинна мощност;
 • Сертифициран на EN54-7 от LPCB;
 • Изисква стандартна база 45681-210IMC

Адресируеми бутони и пожарни сирени

APOLLO SA5900-908IMC

APOLLO SA5900-908IMC

Ръчен адресируем бутон Apollo серия XPC95,

 • Напълно съвместим с XFP & ZFP XP95 / Discovery адресируеми противопожарни панели;
 • Вграден изолатор до 20 устройства;
 • Ресетиращ се;
 • Сертифициран-EN 54-11 EN 54-17
APOLLO 58200-951IMC

APOLLO 58200-951IMC   

Ръчен адресируем бутон Apollo серия XPC95 за външен монтаж IP67

 • Напълно съвместим с XFP & ZFP XP95 /Discovery  адресируеми  противопожарни панели;
 • Вграден изолатор до 20 устройства;
 • Ресетиращ се;
 • Сертифициран-EN 54-11 EN 54-17
APOLLO 55100-940

APOLLO 55100-940 

Ръчен адресируем бутон Apollo серия XPC95 I.S.

 • Искробезопасните (IS) ръчни бутони са наследник на добре познатата и утвърдена серия XP95;
 • Ръчните бутони XP95 I.S притежават всички предимства на стандартната гама, но са разработени специално за използване във взривоопасни зони;
 • Ресетиращ се;
 • Сертифициран-EN54-11:2001

 

APOLLO 55000-960

APOLLO 55000-960  

Ръчен адресируем бутон Apollo серия XPC95 I.S MEDC за използване в запалимa средa и тежки условия на околната среда

 • Ръчните бутони XP95 I.S притежават всички предимства на стандартната гама, но са разработени специално за използване в запалимa средa и тежки условия на околната среда;
 • Предназначен за използване в лесно запалима среда и в тежки условия на околната среда;
 • Корпусът GRP е подходящ за използване в морски или брегови райони, където се изисква леко тегло в съчетание с висока степен на корозионна устойчивост;
 • Използване на зона 0, зона 1 и зона 2;
 • Exed, Exia или устойчив на атмосферни влияния;
 • Одобрен от ATEX Ex II 1GD (Exia);
 • Сертифициран BASEEFA;
 • Устойчив на корозия червен боядисан GRP;
 • Допълнително капаче за защита (опция);
 • Защита от експлозия: ATEX Ex II 1GD, Ex ia IIC T4 Ga, Ex ia IIIC T135 ° C Da ATEX Ex II 2GD, Ex d e (mb) IIC T6 (T4), Ex tb IIIC T85 ° C (T135 ° C) Db;
 • Активира се след счупване на стъклото

 

Адресируемата пожароизвестителна система, включително пожароизвестителната централа, използват интелигентна система за програмиране, която ви позволява да зададете индивидуален адрес на всеки детектор или устройство, инсталирани в системата. Пожароизвестителните контролни панели от този тип могат да комуникират с всеки от адресируемите детектори или устройства, като използват неговия уникален адрес.

Ние от Рейтрон оценяваме важността на пожароизвестителните системи и тяхната способност да защитават сгради, активи и човешки животи. Ето защо с гордост представяме само най-високо оцененото и висококачествено оборудване за пожароизвестителни системи от най-надеждните марки в бранша.

Освен показаните тук детектори предлагаме аспирационен датчик за дим (ASD), лъчев детектор за дим, детектор за пламък, детектор за газ и линеен детектор за топлина и др.

За повече информация и запитвания се свържете с нас.


BF450A/CX/SR

BF450A/CX/SR АДРЕСИРУЕМА СИРЕНА ЗА МОНТАЖ НА ТАВАН

Адресируема сирена за монтаж на таван, червена

 • Сертифицирана по EN54-3 (сирени) и 17 (изолатори) от Intertek;
 • Впечатляващ звук от 91 dB (A) @ 1m;
 • Вграден изолатор за късо съединение;
 • Груповото адресиране позволява едновременно управление на множество устройства;
 • 7 избираеми нива на звука и 15 избираеми тона;
 • IP21C
BF451A/CX/SR 

BF451A/CX/SR  АДРЕСИРУЕМА ПОЖАРНА СИРЕНА С ЛАМПА

Адресируема сирена за монтаж на таван, червена с лампа 3W

 • Сертифицирана по EN54-3 (сирени) EN54-23 (VADs) и 17 (изолатори) от Intertek;
 • 91 dB (A) @ 1m;
 • Вграден изолатор;
 • 7 избираеми нива на звука и 15 избираеми тона;
 • Осигурява разпределение на светлината (W-3-3.1) при монтаж на стена мин. 0,4 лукса над 3 x 8 m цилиндрична зона;
 • при монтаж на таван (C-3-8) разпределение на светлината мин. 0,4 лукса над 3 x 3,1 m;
 • IP21C
BF430A/CX/SR

BF430A/CX/SR  АДРЕСИРУЕМА СИРЕНА ЗА ВЪТРЕШЕН МОНТАЖ

Адресируема сирена за вътрешен монтаж

 • Сертифицирана по EN54-3 (сирени) и 17 (изолатори) от LPCB;
 • Впечатляващ звук от 103 dB (A) @ 1m;
 • Вграден изолатор за късо съединение;
 • Груповото адресиране позволява едновременно управление на множество устройства;
 • 7 избираеми нива на звука и 15 избираеми тона;
 • IP21C
BF430A/CX/DR65

 BF430A/CX/DR65 АДРЕСИРУЕМА СИРЕНА ЗА ВЪНШЕН МОНТАЖ

Адресируема сирена за вътрешен монтаж

 • Сертифицирана по EN54-3 (сирени) и 17 (изолатори) от LPCB;
 • Впечатляващ звук от 103 dB (A) @ 1m;
 • Вграден изолатор за късо съединение;
 • Груповото адресиране позволява едновременно управление на множество устройства;
 • 7 избираеми нива на звука и 15 избираеми тона;
 • IP65
BF433A/CX/SR

BF433A/CX/SR 

АДРЕСИРУЕМА СИРЕНА С ЛАМПА ЗА ВЪТРЕШЕН МОНТАЖ  

  Адресируема сирена за вътрешен монтаж , червена с лампа 3W

 • Сертифицирана по EN54-3 (сирени) EN54-23 (VADs)и 17 (изолатори) от LPCB;
 • Впечатляващ звук от 103 dB (A) @ 1m;
 • Вграден изолатор за късо съединение;
 • Груповото адресиране позволява едновременно управление на множество устройства;
 • 7 избираеми нива на звука и 15 избираеми тона;
 • Осигурява разпределение на светлината (W-2.4-8.2 мин. 0,4 лукса над 2,4 x 8 m кубична зона;
 • IP21C
BF433A/CX/DR65

BF433A/CX/DR65 АДРЕСИРУЕМА СИРЕНА С ЛАМПА ЗА ВЪНШЕН МОНТАЖ

 Адресируема сирена за вътрешен монтаж , червена с лампа 3W, червена

 • Сертифицирана по EN54-3 (сирени), EN54-23 (VADs) и 17 (изолатори) от LPCB;
 • Впечатляващ звук от 103 dB (A) @ 1m;
 • Вграден изолатор за късо съединение;
 • Груповото адресиране позволява едновременно управление на множество устройства;
 • 7 избираеми нива на звука и 15 избираеми тона;
 • Осигурява разпределение на светлината (W-2.4-8.2 мин. 0,4 лукса над 2,4 x 8 m кубична зона;
 • IP65
BF431A/CX/W

BF431A/CX/W  АДРЕСИРУЕМА ОСНОВА СЪС СИРЕНА И ИЗОЛАТОР

Адресируема основа със сирена и изолатор, съвместима с Dil Switch & Xpert Card детектори

 • Сертифицирана по EN54-3 (сирени)и 17 (изолатори) отLPCB;
 • Впечатляващ звук от 96 dB (A) @ 1m;
 • Вграден изолатор за късо съединение;
 • Груповото адресиране позволява едновременно управление на множество устройства;
 • 7 избираеми нива на звука и 15 избираеми тона;
 • P21C
 • Доставя се с платка за бързо свързване BF431QCP
 • Опция BF330CTLIDW бяла или BF330CTLIDR червена декоративна капачка, когато са използват без детектор.
BF456A/CX/W

BF456A/CX/W  АДРЕСИРУЕМА ОСНОВА СЪС СИРЕНА И ЛАМПА 

Адресируема основа със сирена и лампа и изолатор, съвместима с Dill Switch& Xpert Card детектори

 • Сертифицирана по EN54-3 (сирени) EN54-23 (VADs) и 17 (изолатори) от LPCB;
 • Впечатляващ звук от 96 dB (A) @ 1m;
 • Вграден изолатор за късо съединение;
 • Груповото адресиране позволява едновременно управление на множество устройства;
 • 7 избираеми нива на звука и 15 избираеми тона;
 • При монтаж на таван (C-3-8) разпределение на светлината мин. 0,4 лукса над 3 x 3,1 m;
 • Доставя се с платка за бързо свързване BF431QCP
 • IP21

Други адресируеми модули

APOLLO SA4700-100

APOLLO SA4700-100

КОНТРОЛЕР ЗА СЛЕДЕНЕ СЪСТОЯНИЕТО НА ЕДИН КОНТАКТ С ВГРАДЕН ИЗОЛАТОР 

Интелигентният контролер е предназначен да следи състоянието на един или повече еднополюсни контакти, свързани с двойка кабели и да докладва състоянието им на Apollo XP95 съвместим контролен панел.

APOLLO SA6700-100

APOLLO SA6700-100 

ДВОЕН КОНТРОЛЕР ЗА СЛЕДЕНЕ СЪСТОЯНИЕТО НА ЕДИН КОНТАКТ С ВГРАДЕН ИЗОЛАТОР

Интелигентният двоен контролер осигурява функцията на два модула в един корпус. Двата модула са електрически независими един от друг. Всяки модул има DIL превключвател за задаване на собствен адрес. Интелигентният контролер е предназначен да следи състоянието на един или повече еднополюсни контакти, свързани с двойка кабели и да докладва състоянието им на Apollo XP95 съвместим контролен панел.

APOLLO 55000-760APO

APOLLO 55000-760APO  

КОНТРОЛЕР ЗА СЛЕДЕНЕ СЪСТОЯНИЕТО НА ЕДИН КОНТАКТ


Контролер предназначен да следи състоянието на един или повече еднополюсни контакти, свързани с двойка кабели и да докладва състоянието им на Apollo XP95 съвместим контролен панел.

APOLLO 55000-845

APOLLO 55000-845  

КОНТРОЛЕР ЗА 1 ЗОНА КОНВЕНЦИОНАЛНИ ДЕТЕКТОРИ


Контролер за 1 зона конвенционални детектори с вграден изолатор. Контролерът захранва и контролира работата на зона с до 20 конвенционални пожароизвестителни детектора Apollo серия 65 или Orbis.

APOLLO SA4700-103

APOLLO SA4700-103

ВХОДНО/ИЗХОДЕН АДРЕСИРУЕМ КОНТРОЛЕР 230V 

Комутатора осигурява една толерантна линия (само за CoreProtocol), съдържаща един или повече нормално отворени контакти, свързани към една двойка кабели.Той също така осигурява свободен от напрежение релеен изход, който може да превключва 230V.

APOLLO 55000-847

APOLLO 55000-847

ВХОДНО/ИЗХОДЕН АДРЕСИРУЕМ МОДУЛ С ВГРАДЕН ИЗОЛАТОР

Аналогов адресируем входно/изходен модул с един независимо управляем релеен изход и един контролиран вход. Захранва се от адресния кръг и заема един адрес. Релейният изход издържа на 30VDC при 1A и може да се използва за управление на различни устройства и оборудване. 

APOLLO SA4700-104

APOLLO SA4700-104

 ДВОЕН ВХОДНО/ИЗХОДЕН АДРЕСИРУЕМ МОДУЛ С ВГРАДЕН ИЗОЛАТОР

Аналоговият адресируем входно/изходен модул осигурява функцията на два модула в един корпус. Двата модула са електрически независими един от друг. Всеки модул има DIL превключвател за задаване на собствен адрес. Релейните изходи издържат на 30VDC при 1A. 

APOLLO 55000-852

APOLLO 55000-852  АДРЕСИРУЕМ КОНТРОЛЕР ЗА СИРЕНИ С ВГРАДЕН ИЗОЛАТОР 

Контролера управлява на една зона конвенционални сирени, следи техният статус и изпраща информация към съвместим Apollo XP95 контролен панел. Захранва се от адресния кръг и заема един адрес.

APOLLO 55000-182

APOLLO 55000-182

   АДРЕСИРУЕМ КОНТРОЛЕР ЗА СИРЕНИ ЗА МОНТАЖ НА DIN ШИНА

Контролера управлява на една зона конвенционални сирени външно захранени, следи техният статус и изпраща информация към съвместим Apollo XP95 контролен панел.

PRE ADDRESSED XPERT CARDS

КОМПЛЕКТ ПРЕДВАРИТЕЛНО АДРЕСИРАНИ XPERT 

Комплект предварително адресирани XPERT card 126 бр

Signaline temperature heat liner sensor


Signaline Аналогови и линейни термочувствителни кабели  за откриване на топлина с фиксирана температура за използване в адресируеми и конвенционални пожароизвестителни системи

Signaline FT-EN е съвсем нова линейна система за откриване на топлина, одобрена съгласно EN54, част 28. Линейните детектори за топлина с фиксирана температура откриват натрупване на топлина навсякъде по дължината си. Когато някоя точка по дължината на кабела достигне предварително определена температура, се задейства аларма.

Signaline HD е аналогов възстановим линеен топлинен детектор, който следи за значително повишаване на температурата. Електронен контролер, свързан към кабела, следи състоянието на кабела, за да усети всяка промяна в температурата чрез непрекъснато измерване на електрическото съпротивление между металната сърцевина и екрана. Ако промяната в температурата е достатъчна, контролерът генерира аларма.